loading...

مجله علمی کافه زیرو

خلاقیت بعد از بهره هوشی، دومین مسئله ای است که اذهان زیادی را درگیر کرده است. افزایش خلاقیت در کودکان بسیار اهمیت دارد چرا که در بزرگسالی بر روی مساله موفقیتشان بسیار موثر است. ۱۰ اقدام برای خلاق‌بودن درحالیکه همه ما با مفهوم خلاقیت آشنا هستیم، تعداد کمی از ما به ارکان روانی و علمی زیربنایی آن توجه می‎کنیم. این یعنی وقتی تحقیقات بسیار قابل توجهی روی چگونگی کارکرد خلاقیت از نقطه نظر علمی صورت گرفته است، همه چیزی که می‎دانیم این است که خلاقیت همچنان محرکی برای ابتکار و نوآوری‎ست…