loading...

مجله علمی کافه زیرو

دانلود کتاب پی دی اف راز آدم های دوست داشتنی در منتخبی از این کتاب می خوانیم چرا آدمی که خودش را دوست دارد این طور فکر می کند ؟ چون زندگی را حق خود می داند و خواهان سعادت هست به مسئولیت پذیری

یکشنبه 12 ارديبهشت 1400

دانلود کتاب PDF راز آدم های دوست داشتنی

دانلود کتاب پی دی اف راز آدم های دوست داشتنی

در منتخبی از کتاب می خوانیم چرا آدمی که خودش را دوست دارد این طور فکر می کند ؟

چون زندگی را حق خود می داند و خواهان سعادت هست به مسئولیت پذیری فکر می کند و خود را قربانی زندگی تصور نمی کند به جای آن برای تحقق شرایط بهتر ، از هیچ اقدامی فروگذار نمی کند .