loading...

مجله علمی کافه زیرو

اگر بفهمید همسرتان خیانت کرده است و یا حتی سوءظن نسبت به شریک زندگی‌تان داشته باشید در موقعیت سختی قرار می‌گیرید. در این تجربه ویرانگر چهار احساس طرد شدن، خشم، افسردگی وشک شما را درگیر می‌کنند. اما شما باید چگونه واکنش نشان بدهید؟ برای درک بهتر موقعیت این مطلب را بخوانید و از راهکارها استفاده کنید. چرا مردها و زن‌ها خیانت می‌کنند؟ دلایل خیانت، در دودهه گذشته بسیار مطالعه شده است. در مطالعات خانواده، دو رویکرد مرتبط باهم درباره خیانت مطرح می‌شود. اولین رویکرد می‌گوید…

یکشنبه 02 شهريور 1399

اگر بفهمید همسرتان خیانت کرده است و یا حتی سوءظن نسبت به شریک زندگی‌تان داشته باشید در موقعیت سختی قرار می‌گیرید. در این تجربه ویرانگر چهار احساس طرد شدن، خشم، افسردگی وشک شما را درگیر می‌کنند. اما شما باید چگونه واکنش نشان بدهید؟ برای درک بهتر موقعیت این مطلب را بخوانید و از راهکارها استفاده کنید.

https://rozup.ir/view/3189224/man-sad-betrayed-story.jpg