loading...

مجله علمی کافه زیرو

اثر مرکب,اثر مرکب کتاب,چکیده کتاب اثر مرکب,خلاصه اثر مرکب,خلاصه کتاب اثر مرکب,دانلود اثر مرکب,کتاب اثر مرکب,نکات اثر مرکب,نکات کتاب اثر مرکب,

چهارشنبه 02 مهر 1399

خلاصه کتاب اثر مرکب

نحوه نگارش کتاب اثر مرکب به نوعی بوده که مدیر، کارمند، مرد، زن، پیر، جوان و هر مخاطبی در هر قشر و سن و شغل و حرفه ای بتواند به فراخورش نیازش از آن بهره مند شود و برای موفقیت و تداوم موفقیت به آن نیازمند باشد. تا آنجا که نویسنده در دیباچه کتاب ادعایی بزرگ می کند و می گوید: ((مهم نیست چه چیزی یاد می گیرید یا از چه استراتژی و تاکتیکی استفاده می کنید، موفقیت در نتیجه اثر مرکب به دست می آید)).