loading...

مجله علمی کافه زیرو

کتاب : 5 درسی که یک میلیونر به من داد نویسنده : شهروز فرهنگ,ریچاردپل اوانس زندگی شما را تغییر می دهد. اگر خواستید کتابش را تهیه و مطالعه فرمائید. البته فقط درصد کمی هستند که کتاب (کلا هر کتابی منظ

چهارشنبه 02 مهر 1399

https://rozup.ir/view/3208847/81365_85956_normal.jpg

کتاب : 5 درسی که یک میلیونر به من داد

نویسنده : شهروز فرهنگ,ریچاردپل اوانس

زندگی شما را تغییر می دهد. اگر خواستید کتابش را تهیه و مطالعه فرمائید. البته فقط درصد کمی هستند که کتاب (کلا هر کتابی منظور من است . راهنما)را تا به آخر می خوانند و بعد از خواندن چند صفحه یا دچار هیجان شده و پیش پیش نتیجه کتاب را پیش بینی میکنند و کتاب را رها میکنند و یا وسط خواندن صفحه آخر را نگاه میکنند تا ببینند چند صفحه مانده است و در نهایت خسته شده و به کناری می اندازند.یک کتاب بنظرم باید حداقل تا چند ماه خوانده شود. بارها و بارها خوانده شود تا اثر گذار باشد. یک کتاب را به دقت خواندن ارزشش بیشتر از صدها کتابی است که معمولی خوانده و در کتابخانه قرار گیرد.
به هر حال آن 5 درس فهرستهایش نوشته شده. با توجه به مطالعاتی که تک تک عزیزان دارید می خواستم پیشنهادی بدهم: هر عزیزی در رابطه با 5 درس مطلبی را که حاصل مطالعاتش است توضیح دهد.
هم سرگرمی است و هم تمرین نویسندگی و هم آگاه تر به این 5 درس .

درس اول) تصمیم بگیرید که ثروتمند باشید
درس دوم)مسئولیت پول خود را در دست بگیرید
درس سوم)بخشی از آنچه که بدست آورده اید برای خودتان نگه دارید
درس چهارم)در مرز برنده باشید
درس پنجم)پس بدهید (کمک کنید)