loading...

مجله علمی کافه زیرو

تبدیلات بیوتکنولوژی فرایندهای بسیارمتنوعی را در برمی گیرد که در ادامه به ترتیب تعداد فرایندهای انجام شده و پیچیدگی سوبسترها آمده اند: – تخمیر: مواد خامی چون شکر، نشاسته یا متانول را در مخلوط

یکشنبه 02 شهريور 1399

در سالهای اخیر با کشف تعداد بسیار زیادی از آنزیم های جدید توسط تکنولوژی DNA القاشده که هم باعث تولید کارآمد و هدفمندتر آنزیم ها به جای آنزیم های منفرد می شود و هم امکان دستیابی به پایداری بالاتر و تولید در حجم انبوه توسط آنزیم ها را فراهم می آورد، باعث گردیده است که روش های سنتزی که در آن یکی یا تمام مراحل، بیوکاتالیستی هستند پیشرفت چشمگیری داشته باشند. قواعد طراحی واکنش ها برای بیوکاتالیست های بهبود یافته بسیاردقیق و در عین حال آسان هستند.

https://rozup.ir/view/3189230/biocatalysis.jpg