loading...

مجله علمی کافه زیرو

دانلود کتاب پی دی اف با عینگ پراگماتیسم ، به قلم صابر سیدی، ابتدا چیستی مکتب پراگماتیسم را شرح داده و سپس فواید روش فلسفه‌ساز دیویی را مورد مطالعه و بررسی قرار می‌دهد. آشنایی با جان

دوشنبه 09 اسفند 1400

کتاب با عینگ پراگماتیسم

دانلود کتاب پی دی اف با عینگ پراگماتیسم ، به قلم صابر سیدی، ابتدا چیستی مکتب پراگماتیسم را شرح داده و سپس فواید روش فلسفه‌ساز دیویی را مورد مطالعه و بررسی قرار می‌دهد.

آشنایی با جان دیویی و چارلز داروین.
نویسنده، دکتر صابر سیدی، فیلسوف و پزشک حیوانات، با روش پراگماتیستی به چند مقاله پرداخته است.

کتاب شامل:
گاه شمار رخدادهای مهم فلسفی جهان
گاه شمار زندگی جان دیویی
گاه شمار زندگی مولف
آشنایی با چارلز داروین
زندگی نامه جان دیویی
و دیگر مقالات تخصصی فلسفی می باشد.
خواندن کتابی که در دست دارید ، شما را با اندیشه های جان دیویی ، چالز داروین و ویلیام کلیفورد آشنا می کند .
کتاب ” با عینک پراگماتیسم ” چنند مقاله است که در عین مستقل ، با یکدیگر پیوند معنایی برقرار کرده اند .
این کتاب تأکید بر علم گرایی و اخلاق مداری دارد و دانشمندانی که در این کتاب به آن ها پرداخته شده است چنین دغدغه ای داشته اند .